Hər zaman mükəmməlliyə doğru

Konsultasiya

Biz , “MİTSULİFT” MMC (LISENZIYA EL-254/2019) olaraq , Sizə inşaa etdiyiniz lahiyyələrə alacağınız və yaxud lahiyyələrinizdə mövcud olan MİTSUBİSHİ markalı bütün model LİFT və ESKALATORLAR üzrə «KONSULTASİYA» işlərinin aparılmasını təklif edirik.

Bu işləri həyata keçirtmək də , yerli və xarici mütəxəsizlərimiz sizə lazımı köməkliklərin göstərərək , uyğun məsləhətlərini verəcəklər.!

TƏKLİFƏ DAXİLDİR:
< SİFARİŞ EDİLƏCƏK AVADANLIQLAR ÜZRƏ TƏFTİŞ CƏDVƏLİ >

| – İnşaa ediləcək layihə üzrə avadanlıqların sayını , ölçülərini və paramertlərini təyin etmək ,
|| – Təyin olunan Avadanlıqların PARAMETRLƏRİNİ , Müştəri ilə məsləhətləşmək ,

||| – “İCRAÇININ” , Lahiyyənizin təyinatına uyğun bildiyi Avadanlıq siyahısını yoxlamaq ,
|V – “İCRAÇININ” “İSTEHSALÇIDAN” sizə təqdim etdiyi Təklifləri yoxlamaq (Avadanlıq / İş və Qiymət) ,

V – Sifariş əsasında gələn Avadanlıqların lahiyyənizdə , başlanan quraşdırılma işlərində iştirak etmək,

V| – 3 – cü ‘TƏRƏF’ olaraq – işlərin “İCRAÇI” tərəfindən sifarişə əsasən TAM şəkildə yerinə yetirildiyini (elektriki/mexaniki , əlavə seçilmiş və sifariş edilmiş Cihazların , həmçinin zavod təyinatlı sistemlərin lahiyə də düzgün formada quraşdırılmasını) Təftiş etmək ,
V|| – Təftişin nəticəsini ATK formasında “SİFARİŞÇİYƏ” təqdim etmək ,
5) İşlər tam başa çatdırıldıqdan sonra , Avadanlıqların
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

SƏNAYEDƏ İŞLƏRİN TƏHLÜKƏSİZ GÖRÜLMƏSİ VƏ DAĞ-MƏDƏN NƏZARƏTİ DÖVLƏT AGENTLİYİNƏ
təhvil verilməsində iştirak etmək ,

V||| – Avadanlıqlara veriləcək “İSTİSMAR İCAZƏSİNİ” və avadanlıqların İstismar olunması üçün alınacaq “PASPORTUN” , həmçinin Pasporta əlavə olunan sənətlərin Düzgünlüyünü yoxlamaq ,
|X – Avadanlıqlarınızın istismar müddətincə , ” TEXNİKİ XİDMƏT ” işlərinin aparılması üçün seçiləcək DEPARTAMENT haqqında məsləhətləşmək ,
X – Seçəcəyiniz Xidmət Departamenti tərəfindən təqdim olunan “XİDMƏTİ” müqaviləni incələmək ( müqavilənin – maddə və məcəllələrini) ,

< İSTİSMARA VERİLMİŞ AVADANLIQLAR ÜZRƏ TƏFTİŞ CƏDVƏLİ >

1. İstismarda olan Avadanlıqların (LİFTLƏRİNİN VƏ ESKALATORLARIN) PASPORTLARINI YOXLAMAQ :

1.1. Pasportlarda illik istismar icazə Möhürünün olmasını (Sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Dövlət Agentliyi tərəfindən) ,
1.2. Texniki işlər üzrə XİDMƏT göstərən təşkilatın Qeydlərini .

2. İstismarda olan avadanlıqların TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ YOXLAMAQ ;

< MATOR OTAĞI >
2.1. Avadanlıqlara məxsus MATOR otaqları üçün quraşdırılmış GİRİŞ-ÇIXIŞ qapılarının yerində və etibarlı olmasını (MR ELEVATOR’S) ,
2.1.1. MATOR otaqlarında , görüntü üçün quraşdırılmış işıq sistemini ,
2.1.2. MATOR otaqlarında , Matorlara və Mator hissələrinə rahat müdaxilə üçün , “ÇATICI” vasitələri (Pillə , Nərdivan və.s) ,
2.1 3. MATOR otaqlarında , MATORLARA və Digər Hissələrə Zavod təyinatlı ‘ OTAQ TEMPERATURUNUN ‘ olmasını ,
2.1.4. Avadanlıqların Hərəkətdə olan hissələrinin qoruyucularını (mator barabanları , köməkçi Əyləc sistem barabanları , mator-encoder ucluğu)
2.1.5. Avadanlıqların , zavod tərəfindən istehsal olunan , “Mexaniki Xilasetmə” əşyalarının olmasını , təyinatı üzrə qoyulmasını və vəziyyətini ,
2.1.6. Avadanlıqların hərəkət edən və Mator otağında hər hansı bir – toxunarkən TƏHLÜKƏ yarada biləcək hissələrin ‘SARI’ “XƏBƏRDAR” edici rənglə boyanmalarını ,
2.1.7. Mator otağında olan , oradan keçən və avadanlıqlarımıza aid olan/olmayan bütün cərəyan/qeyri cərəyan naqillərin , vəziyyətini və yerləşməsini ,
2.1.8. Avadanlıqlara aid olan Cərəyan Avtomatlarını , Avtomat qutularını və onların quraşdırılmasını .

” ŞAXTA ” – “DƏHLİZ” – “QUYU DİBİ”

2.2. Avadanlıqların , Şaxta/Çöl qapılarının təyin olunmuş mərtəbələr üzrə , yerində olmasını və vəziyyətini ,
2.2.1. Əsas (giriş) mərtəbəsində avadanlığın təyinatı üzrə FAİRMAN (YANĞIN) qutusunun və qutu daxili düymələrin olmasını və vəziyyətini ,
2.2.3. Avadanlıqların Şaxta daxili ,Kabinə üzəri və Quyu Dibi bölmələri üzrə TƏHLÜKƏSİZLİK düymələrinin olmasını və vəziyyətini ,
2.2.4. Şaxta daxili , görüntü üçün işıqlanma sisteminin mövcudluğunu və vəziyyətini ,
2.2.5. Avadanlıqların quyu dibi bölməsinə eynək üçün MOBİL və ya BİR DƏFƏLİK quraşdırılan nərdivanların olmasını və vəziyyətini ,

3) İstismarda olan Avadanlıqların “İŞLƏM” və İşləməsində istirak edən “ELEKTRONİK” “MEXANİKİ” hissələrin vəziyyətini YOXLAMAQ ;

3.1. Avadanlıqların , MATOR otağında quraşdırılmış eng: “CONTROL PANEL” – aze: “İDARƏEDİCİ QUTU” adlanan şöbəsində zavod tərəfindən , sifarişə uyğun Avadanlıq modelinin Elektronik Lövhələri , Lövhə və Sistem qoruyuculari , sistem təhlükəsizliyi baxımından qoyulmuş Transmission və Xəbərləşmələr üçün Naqillər və Naqil birləşmələri quraşdırılmışdır -. Qeyd olunan bütün hissələrin işləməsini və vəziyyətini ,
3.1.2 Avadanlıqların (Lift) Kabinə üstü eng: “CAR STATİON” – aze: “MAŞIN BÖLMƏSİ” adlanan Köməkçi idarəetmə qutusu quraşdırılıb . Həmin qutunun daxilində , KABİNƏNİ və KABİNƏYƏ bağlı olan bütün hissələri idarəetmək üçün Elektronik Lövhələr , Cərəyan saxlayıcı və Xəbərləşmə naqilləri yerləşdirilib . Qeyd olunan bütün hissələrin işləməsini və vəziyyətini ,
3.1.3. Avadanlıqların {Lift) Kabinə daxili eng: “COP” CABİN OPERATİON PANEL – aze: ” Kabinənin Əməliyyat Qutusu” adlanan – Bu qutu təyin olunmuş mərtəbələri idarəetmək üçün quraşdırılmışdır . Qutuya mərtəbə sayı qədər , Kabinənin ‘qapı açma’ – ‘qapı bağlama’ və xəbərdaredici ‘Zəng’ düymələri SİSTEMATİK yığılmışdır. Qutunun daxili hissəsində SİSTEMATİK yığılışın idarə olunması üçün Elektronik LÖVHƏLƏR quraşdırılmışdır. Qeyd olunan hissələrin işləməsini və vəziyyətini ,
3.1.4. Avadanlıqların (Lift) , təyinatı üzrə hər bir mərtəbədə eng: “HALL BUTTON S” aze: “MƏRTƏBƏ ÇAĞIRIŞ” düymələri olan Qutular yerləşdirilib.Həmin qutularda quraşdırılmış düymələr , mərtəbə göstərən ekranlar sistemi və həmin sistemi işlədən Elektronik Lövhələr quraşdırılıb.Qeyd olunan hissələrin işləməsini və vəziyyətini .
3.1.5. Avadanlıqların , Sifariş əsasında “ƏLAVƏ FUNKSİYALAR” kimi adlanan bölməsinə (UPS sisteminin batareyaları , Telefon sistemi , ZəlZələ sistemi , Qıraqdan müşahidə və Nəzarət sistemi , TV sistem , Audio Media sistem , Qapı Sensorları sistemi) baxmaq və vəziyyətlərini Yoxlamaq .
*
3.2. Avadanlıqların (Lift / Eskalator) və Avadanlıq hissələrinin , hərəkət etməsində iştirak edən bütün Mexaniki hissələrin mövcud vəziyyətini YOXLAMAQ.!

® Xüsusi QEYD :
“SİFARİŞÇİ” və “İCRAÇIYA” Görəcəkləri işlərdə , Bizi 3 – cü “İŞTİRAKÇI” tərəf olaraq seçib – təyin etdikləri üçün, şirkətimiz adından “TƏŞƏKKÜR NAMƏ” təqdim etmək.!

Nəzərinizə çatdıraq ki,göstərdiyimiz xidmətlər Sizi baş verə biləcək xoşa gəlməz halların , həmçinin Maliyyə və Vaxt itgisinin qarşısını almaq üçün ən münasib vasitədir .

GÖRDÜYÜMÜZ HƏR İŞDƏ – MƏQSƏDİMİZ MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ QAZANMAQ VƏ MÜKƏMMƏLLİYƏ NAİL OLMAQDIR.!

HÖRMƏTLƏ: ” MİTSULİFT ” MMC

Pulsuz Konsultasiya

Bizimlə Əlaqə

Yaponiya, Tayland, Koreya və Şanxay istehsalı olan MİTSUBİSHİ markalı bütün model lift və eskalatorların elektro/mexaniki quraşdırılmasını, hər tərəfli “Texniki xidmət” işlərini, proqram təhcizatını və ehtiyyat hissələrinin təminatını həyata keçiririk.

Biz MİTSULİFT MMC – Yaponiya, Tayland, Koreya və Şanxay istehsalı olan MİTSUBİSHİ markalı bütün model lift və eskalatorların elektro/mexaniki quraşdırılmasını, hər tərəfli “Texniki xidmət” işlərini, proqram təhcizatını və ehtiyyat hissələrinin təminatını həyata keçiririk.
Bu işləri həyata keçirmək üçün – Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına müvafiq Lisenziya, Mitsubishi zavod sənədlərinə (elektro/mexaniki çertyoj, proqram cədvəli, “ERROR LİST” jurnalı, xüsüsi və sistematik “Standart” xidmət kitabı, əks yük və qaldırıcı yükün qabiliyyət sertifikatı, əyləc sistem sertifikatı, avadanlıqların passportla təminat sertifikatları və s.)

Maddi-texniki bazaya, orijinal ehtiyyat hissələrinə, yerli və xarici mühəndis və texniki heyyətinə sahiblik.

BAKI BEYNƏLXALQ AVTOVAĞZAL KOMPLEKSİ :

Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin OUTLET ticari hissəsində – bir neçə vaxt idi ki, yağış suları xidmətimizdə olan Eskalatorların üzərinə axaraq , bizə çətinliklər yaradırdı. Şirkətimiz tərəfindən tədbir görüldü və Escalatroların üzəri POLİKARBONAT ULTRAMARİN materialları ilə örtüldü. ƏLHƏMDULİLLAH … Buda sizin bizə etdiyiniz inam və etibarın TƏSDİQLİ nümunəsi … Avtovağzal Rəhbərliyinədə öz dərin Təşəkkürümüzü bildiririk .

” BEYNƏLXALQ AVTOVAĞZAL KOMPLEKSİ “

XİDMƏTİMİZDƏ OLAN LAYİHƏDƏ , AŞAĞI və YUXARI HƏRƏKƏT EDƏN ESKALATORLARIN ÜST ÖRTÜKLƏRİNİN ÖRTÜLMƏSİ VƏ İŞIQLANDIRMA İŞLƏRİ TAMAMLANDI.
Əlhəmdulillah..!

Gördüyümüz hər işdə məqsədimiz , Müştəri məmnuniyyəti qazanmaq və mükəmməlliyə Nail olmaqdır..!

Hörmətlə : MİTSULİFT MMC

NƏRGİZ MALL :

XİDMƏTİMİZDƏ OLAN LAHİYƏDƏ, TƏYİNATI ÜZRƏ – YÜK – (VFGL / MRL MODEL) LİFTİNİ , ŞİRKƏTİMİZİN DİZAYN HEYYƏTİ MODERNİZATSİYA EDƏRƏK – SƏRNİŞİN – LİFTİNƏ DƏYİŞDİRDİ (ƏLHƏMDULİLLAH)

Şəkillər :
1) LİFTİN VƏ HİSSƏLƏRİN KÖHNƏ VƏZİYYƏTİ.
2) İŞLƏRİN ARDICIL GEDİŞATI .
3) HİSSƏLƏRİN QURAŞDIRILMASI.
4) TƏMİR – BƏRPA.
5) NƏTİCƏ – TAM DİZAYN FORMASI .